𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫

𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐦𝐞=𝐤𝐨𝐫𝐞𝐚

𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫

𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐦𝐞=𝐤𝐨𝐫𝐞𝐚

  • ۰
  • ۰

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

  • 𝙅𝙚𝙤𝙣 𝙏𝙞𝙖𝙡𝙞𝙩♫︎♫︎
  • ۰
  • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

  • 𝙅𝙚𝙤𝙣 𝙏𝙞𝙖𝙡𝙞𝙩♫︎♫︎